Trädgårdsingenjörens tips

Trädgårdsingenjören Annas tips:


Vilka är de fem (5) viktigaste sakerna att tänka på när du ska förnya i din trädgård?


  1. Planera. Ha en plan för var du ska plantera växterna (exempelvis blommor, buskar, häckar, träd). Ofta köper man växter för att man tycker de är fina, men man har kanske egentligen ingen plan för var växterna ska planteras. De hamnar då där det (vid det tillfället) råkar finnas plats, men efter ett tag så kanske växterna ser fula ut eller t.o.m. har dött.

  2. Förutsättningar. Vilka växter trivs utifrån platsens förutsättningar (jordart, sol/skugga, vind, torrt/fuktigt m.m.)? Genom att välja växter utifrån de förutsättningar som finns på platsen ökar chanserna betydligt att växterna kommer att utvecklas, bli fina och vackra samt leva länge.

  3. Skötsel. Hur mycket tid vill och kan du lägga på skötsel? Hur mycket och hur ofta bör växten ha vatten? Hur ofta ska växterna beskäras/klippas ner? Alla växter kräver någon form av skötsel (framför allt under den första tiden) men vissa växter kräver mindre skötsel än andra.

  4. Funktion. Vilken funktion ska växterna ha? Är det enbart för att de ska vara vackra att titta på? Kanske som avdelare för att skapa rumslighet i trädgården? Förbättra den biologiska mångfalden och gynna pollinatörer? Som skydd för vind eller sol? Genom att med omsorg välja rätt växter ökar förutsättningarna att önskad funktion (eller funktioner) uppfylls så fort som möjligt.

  5. Helhet. Hur ser helheten ut? Passar växternas färg, form och stil med varandra och med resten av trädgården samt huset? Hur förändras de olika växternas utseende (exempelvis blomning) under de olika årstiderna?


Genom att boka in ett besök hemma i din trädgård med en utbildad trädgårdsingenjör får du tips och förslag på vad som skulle passa i just din trägård. Läs mer om dessa tjänster här.

Trädgårdsingenjör

Anna Lindhagen

Trädgårdsingenjör

Trädgård